Česky Deutsch English

Jak na to

Úvod » Jak na to

Pokud budete stahovat kůži trofejové spárkaté zvěře pro preparaci hlavy s poprsím sami, prohlédněte si prosím důkladně tento návod. Velmi často se stává, že lovci stáhnou kůži neodborně a musí se použít kůže náhradní z jiného kusu, což může prodražit preparát. V případě trofejové spárkaté zvěře, určené k preparaci, zásadně neprovádějte tzv. malý vývrh. Řezem v přední části krku znehodnotíte kůži. Ulovený kus nechte důkladně vychladnout a co nejdříve po vychladnutí dopravte k preparátorovi.

Stahování deky pro preparaci hlavy s poprsím začínáme řezem mezi slechy

pic6320

Řez na krku vedeme nad páteří směrem ke kohoutku

pic6321

pic6322

pic6323

Řez ukončíme v oblasti kohoutku

pic6324

Přední běhy stahujeme k loketnímu kloubu

pic6325

Uvolňovací řez vedeme kolem celého hrudního koše za plecemi

pic6326

Řez na předních bězích vedeme od loketního kloubu dorzálním směrem

pic6327

Deku opatrně stáhneme až k hlavě

pic6328

Zde stahování končí. Deku z hlavy nestahujeme

pic6329

Jednoduchým řezem mezi lebkou a prvním krčním obratlem oddělíme hlavu. Stažená deka zůstává u hlavy

pic6330

Takto připravenou trofej dopravíme do preparátorské dílny nebo zamrazíme

pic6331